Salgs og leveringsbetingelser  

 

Avtaleinngåelse  

Normann Foto AS og Kunden aksepterer at tilbud kan bekreftes pr epost og gjelder som signert kontrakt. 

 

Gebyr ved avlyst og ikke klargjort bolig. 

● Eiendommene skal være klargjort i forkant av avtalt tidspunkt for fotografering.  

● Avbestilling/Endring av avtale må skje senest 17:00 en virkedag før fotografering. Ved avbestilling etter denne fristen, tilkommer et avbestillingsgebyr på kr 850 kr ink moms. Om du ikke får kontakt per telefon, så må avbestillingen skje skriftlig via sms  til 95131485 eller epost: [email protected] før kl 17:00 en virkedag før fotograferingen. Dette gjelder uansett grunn. 

● Bomtur: Fotografen møter opp til avtalt tid, men er forhindret i å utføre fotooppdrag grunnet 

-at selger ikke er tilstede (eller åpner)  

- boligen ikke er klargjort og man blir enig med selger/megler om ny tid

-andre ytre omstendigheter som f.eks at selger ønsker å avlyse ved oppmøte eller samme dag pga dårlig vær. Har dessverre ingen værgaranti.

 

I slike tilfeller tilkommer et gebyr pga bomturen på kr. 1225 kr ink moms 

Reklamasjon:  

Skulle etterarbeidet ikke bli tilfredsstillende utført så skal Normann Foto strekke seg så langt som mulig for å utbedre feil og mangler vederlagsfritt.   Klagefrist for kvalitetsgaranti er innen kl 16.00 påfølgende virkedag etter at produktet har blitt levert. Reklamasjonen må være sendt skriftlig til [email protected] . 

Leveranse:  

Foto: Bilder blir tilgjengelig for nedlasting av megler innen 2 virkedag etter utført oppdrag. Men i de fleste tilfeller blir bildene levert iløpet av neste virkedag.

2Dplan/3Dplan: 2D tegning vil inneholde  fast inventar (kjøkken: kjøkkenbenk, vask, komfyr, bad: toalett, dusj, vask) peis/vedovn,trapp  (med retningsanvisning). Inntegning av dører med angivelse av retning. 3D tegningene med interiør er kun ment som illustrasjoner og er ikke identisk møblert. Møbler som feks senger, sofaer og annet møbler blir ikke plassert slik det er på eiendommen, og vil derfor ikke bli rettet på ved klager, møblene er kun tenkt til å illustrere hva slags rom det er og ikke for å vise den gjeldene møbleringen. Feil i sluttproduktene korrigeres kostnadsfritt når feilen ligger på Normann Foto sin side (fotografen har foretatt oppmålingen). Normann Foto tar ikke ansvar for evt. avvik eller feil som måtte forekomme i sluttproduktene.  

Det følger med inntil 3 planskisser i standardpakken, dette gjelder ikke frittstående garasjer, bod, anneks etc. Tegning av evt dette må avtales og vil blir fakturert 500 kr ink moms per tegning. Boligopptegning  av næringsbygg vil også koste ekstra, ta kontakt for pris avhengig av størrelse på næringsbygg.

Betaling:  

Meglerkontor vil bli fakturert dersom ikke annen betaler er avtalt. Normann Foto AS sine betalingsbetingelser er 14 dager netto fra fakturadato med mindre annet er skriftlig avtalt. Ved for sen betaling beregnes forsinkelsesrenter. Bruksrett: Normann Foto har full eiendoms og bruksrett til produkter som blir levert. Kunden har full bruksrett til produktene i forbindelse med markedsføring av aktuell eiendom, dette gjelder kun selgeren og kan ikke gies videre til kjøper av boligen eller andre. Bruksrett utover dette avtales spesielt. Åndsverksloven beskytter oversendt materiale mot 3’dje parts utnyttelse. 

 

Evt ny kjøper av eiendommen kan ikke bruke bildene ved evt utleie eller nytt salg av boligen.